SEO Просування сайту

Просування сайту проводиться для того, що вивести сайт в ТОП пошукової видачі за потрібними ключовими словами. Це допоможе збільшити кількість цільових відвідувачів на сайті, які можуть стати потенційними клієнтами та партнерами. Вихід в ТОП-10 відбувається на протязі від 4 до 6 місяців в середньому, і залежить від рівня конкурентності для кожної конкретної тематики сайту.
Ефективна стратегія
просування
Якісна оптимізація
сторінок сайту
Щомісячний звіт
та результати роботи

Пошукове просування сайту

Про­фесійна роз­крут­ка сай­ту по­ля­гає в де­таль­но­му аналізі сай­ту, гра­мот­но по­ста­новці за­в­дань і визна­чен­ня цілей, які по­винні бу­ти до­сяг­нуті. На відвідуваність сай­ту впли­ває ду­же ба­га­то фак­торів ран­жи­ру­ван­ня, які обов’яз­ко­во вра­хує до­свідче­ний seo-фахіве­ць, і скла­де про­ду­ма­ний план робіт по про­су­ван­ню сай­ту.

Оп­тимізація ко­ду і кон­тен­ту сай­ту доз­во­лить до­сяг­ти мак­си­маль­но швид­ко­го за­ван­та­жен­ня сторінок, як зі стаціонар­них при­ст­роїв, так і з мобільних.Для до­сяг­нен­ня ви­со­ких по­зицій в по­шу­ковій ви­дачі і збільшен­ня трафіку, до ро­бо­ти над сай­том підклю­ча­ють­ся копірай­те­ри, ад­же якісний, унікаль­ний кон­тент це ключ до успіху в роз­кру­чу­ванні сай­ту.

основні етапи SEO просування

Аудит сайту

Аналіз коду та структури сайту, оцінка існуючих текстів. Проведення аналізу трафіку сайту.

Розробка стратегії

На основі аудиту пропонується перелік пунктів робіт по оптимізації коду, структури та наповнення сайту.

Збір семантичного ядра

Створення списку ключових слів, актуальних для просування конкретного сайту.

Звіт

Перевірка позицій ключових слів та перелік виконаних заходів по оптимізації.

вартість просування сайту

Ціна розкрутки сайту розраховується індивідуально і залежить від кількості пошукових запитів, за якими потрібно вивести сайт в ТОП, рівня конкурентності тематики сайту та обраної стратегії. Нижче наведена базова вартість роботи.

Вартість від 7000 грн/місяць
Час виходу сайту в ТОП-10 від 4 до 6 місяців

Відправити запит  Контекстна реклама Google AdWords

  Контекстна реклама – це текстове оголошення, яке відображається в пошуковій видачі по цільових запитах. На сьогоднішній день контекстна реклама в інтернеті найбільш актуальна і популярна. Контекстною рекламою користуються як бізнесмени, так і фізичні особи для реклами свого сайту. Рекомендується застосовувати цей вид реклами для новостворених сайтів. Це дозволить молодому проекту залучити трафік і цільових відвідувачів з актуальних ключовими словами в досить короткий час. Наша студія виконує роботи з налаштування рекламних компаній і супроводжує їх проведення на постійній договірній основі.

  Існує окремий вид сайту з інформацією про окремі товари і послуги це landing page. Такі ресурси створюються спеціально під проведення реклами для певного переліку продукції або окремого виду діяльності.

  переваги контекстної реклами

  Швидкий запуск

  Не потрібно чекати, адже контекстна реклама працює вже з першого дня запуску.

  Цільові відвідувачі

  Реклама налаштовується під конкретні пошукові запити. Оплата лише за кліки (перехід на сайт).

  Налаштування показу

  Показ рекламних оголошень налаштовується під конкретні дні тижня, та у потрібний час.

  Ефективна для Landing page

  Саме контекстна реклама є найбільш ефективною для односторінкових landing page.

  вартість контекстної реклами Google AdWords

  Бюджет на контекстну рекламу формується індивідуального для кожного проекту, враховуючи кількість пошукових слів та рівень конкурентності по даній тематиці. У разі якщо баланс на початок наступного місяця не дорівнює нулю, то невикористана сума буде перенесена на наступний місяць.

  Вартість від 5000 грн/місяць

  замовити контекстну рекламу   Коротке резюме просування

   Для початку роботи, ви можете оформити заявку на нашому сайті, надіслати нам запит на e-mail hello@webstudio-friendly.ua, або зателефонувати (099) 482 07 31, (067) 462 18 14. Наші спеціалісти розглянуть запит та зорієнтують по вартості та терміну роботи. Гарантуємо уважне вивчення ваших матеріалів і повну конфіденційність щодо вашого звернення! Після узгодження всіх деталей – ми підготуємо договір та технічне завдання .

   Особливості просування
   Після завершення розробки нового сайту важливим етапом є його seo оптимізація і просування в ТОП пошукової видачі google та інших пошукових систем.
   На основі контенту і тематики сайту фахівці формують семантичне ядро ​​сайту. Це список ключових слів, які в пошуку відповідають (релевантні) певних сторінок сайту.
   Проводиться визначення позицій сайту за ключовими словами у видачі та на цій основі розробляється стратегія робіт по розкрутці сайту.
   Сайти користувачів різної тематики і спрямованості виду діяльності мають в мережі різну конкурентність. Це визначає терміни досягнення бажаних позицій видачі та розмір бюджету на проведені роботи.
   При проектуванні і створенні нового сайту наші фахівці закладають базові елементи оптимізації сайту під розкрутку, що є позитивним моментом і сайт починає правильно індексуватися з перших днів роботи.
   Для сайтів які працюють в мережі вже кілька років, спочатку виконується аудит всього сайту, структура, оптимізація та наповнення, а потім після цих робіт формується і пропонується клієнтові правильний шлях руху сайту для досягнення високих позицій.